Spesialistskolekullene fram til 1965
Fra Luftforsvarets sambandskole 1953
Oddvar Løvdal har sendt oss noen bilder som han sier er fra 1953. Den gangen het skolen Luftforsvarets sambandsskole (LSS) og bildet som vises her er fra en oppstilling hvor skolen får besøk av generalløytnant Finn Lambretchts. De andre bildene han har sendt over ligger under bilde-arkivet fra leiren.
Spes 2/55
Björn Jarman Kristoffersen har sendt oss denne informasjonen. Han gikk i dette kullet og ble sendt på spesialistkurs etter grunnkurset til USA. Det var 4 elever som reiste over til Chanute Air Force base i Illinois ikke langt fra Chicago.
De 4 elevene var :
Björn Jarman Kristoffersen,
Magne Rudberg,
Kåre Halvorsen og
Kjell Antonsen.
De ble her utdannet som teknikere på f-84 Link trainer og tjeestegjorde siden på linktrainere og simulatorer i Opsgruppene på de flystasjoner som hadde de aktuelle flytyper.

Hvilke andre spesialistutdanninger som ble utdannet på dette kullet vet vi ikke.
Noen av karene fra kurset i Statene.
Bakkeradiospesialisering ca 1956/57
Instruktører - venstre bak - sjt H.H. Støvne og sjt Kristoffer Sogge bak til høyre.
Se nærmere på bildet.
Hospitanter sjt Grønvold og sjt Kjevik(bror av Agnar på Kjevik) Elever: Bjelland & Viktor Hansen.
Spesialistkull 4/56
Svein Erik Nilsen har sendt oss et bilde fra spesialistkuset han gikk på etter grunnkurset 4/56. Har kaller det spesialistkurs 1/57. Vi opererer normalt bare med nummeret på grunnkurset. Det blir lett forvirring hvis vi skal ha 2 nummer på hvert kurs.

Deltagerne på dette spesialistkurset for radarsikte er oppgitt slik:'
1. 27 Gunnar Halvorsen
2. 77 Kjell Erik Gulliksen
3. 50 Finn Henry Eng
4. 53 Oddvar Gulbjørnrud
5. 24 Kjell Midtsæter
6. 22 Svein Erik Nilsen

Instruktører på dette kurset var: Anisdal, Syvertsen og John Lundsbakken
radarsiktespesialistkull 1/57
Kull 2/58A og 2/58B
Setter inn et bilde fra forkurset til 2/58A kullet. Kjell Varsla har sendt inn dette og han forteller at A-kullet var elever fra forkurset på Fornebu og B-kullet var elever som hadde Artiumgrunnlag slik at de slapp forkurset. A-kullet hadde spesialisering på bakkeradio, flyradio og GCI-radar. Varsla har også sendt et bilde fra reunion i 1996. Dette bildet ligger under kapittelet andre jubileer.
Navnene på deltagerne skal kunne leses på bildet
Spesialistklasse FR-58
Første rekke fra venstre: Svein Ilseng, Sjt Mangerud, Sjt Hiorne, Sjt Andreassen, Knut Duna.
Andre rekke: Tore Fjærgård, Henning Nymo, Erling Olausen, Eril Skjelvik, Reidar Håheim, Per Arne Westavik.
Bakre rekke: Kjell Røshol, Hans Fredrik Dahle, Bjørn Carlson, Bjørn Westlie, Dagfinn Røsberg, Arvid Hansen.

Bjørn Carlsen forteller at han kom til Lutvatn i begynnelsen av august 1957. Der lå han i telt i 14 dager og gikk gjennom opptaksprøvene og forskjellige tester. Deretter ble de sendt til rekruttskole på Kjevik i 2 mndr. I oktober 1957 var de tilbake på Lutvatn og begynte grunnkurset som varte i 6 mnr. Det var delt i tre perioder av 2 mndr. I begynnelsen av 1958 startet jeg på FR-58. Etter eksamen var han en periode på Rygge, men kom deretter tilbake til Lutvatn som instruktør.
Spesialistklasse FR-58
Bakkeradio- & Flyradio(?)spesialisering 1958-59
Linjesjef Lt J. Eidsheim og instruktørene Sjt O.J. Jørgensen, Kristoffer Sogge, Westmo & Naustvik.    Se nærmere på  bildet.

Elever og andre - send inn navn!
Elever - send inn navn om dere kjenner noen!
Bakkeradio-, Fjernskriver- & Radarspesialisering(?) 1958-59
Linjesjefer Kapt Farbrot & Lt Eidsheim og instruktører: Sjt H.H. Støvne, Sjt Kristoffer Sogge & Sjt Røed Johansen. Se nærmere på  bildet.

Elever og andre - send inn navn!
Bidra med navn!
Spesialistkull 1/59 Radarsikte
Øverste 2 stk, fra venstre: Jan Pedersen, Oslo. Odd Bollerud, Drammen.

Rekke 2, fra venstre: Karl Svendsen, Bergen. Sturla Søvik, Bergen. Johannes Grande, Leksvik. Eilif Johannesen,Lofoten. Julius Sandvik, Farstad v/ Molde. Odd Busmundrud, Ringsaker.

Første rekke fra venstre: Hermod Fjereide, Holmestrand. Instruktør Glesåen (?). Instruktør Arild Syvertsen. Steinar Dahl, Trondheim.
Spesialistkull 3/59
1. rekke fra venstre: ? _ fra Vesterålen, Thor Myhre fra Bergen, Jan Meyer fra Elverum, Jan jensen fra Oslo, Engebretsen fra Sandmoen Hamar.
2.rekke fra venstre: Engh fra Toten, Andersen fra Eidsvoll, Reidar Vatn fra Trondheim, Anders Solberg fra Sykkylven, Ingolf Årdal fra Årdal i Sogn, Kristian Wennberg fra Selbu, Leif Tesen fra Ørland, ? fra Haugesund.
3. rekke fra venstre: Leif Petter Kvitberg fra Tromsdalen, Jan Lindblad fra Ås, Johnsen fra Bergen, Quamme fra Lillestrøm, Arve Bekk fra Elverum.
4. rekke fra venstre: Lars Bjørklund fra Dal, Kveseth fra Våler i Hedmark, Alv Hodne fra Sandnes, Syvertsen fra Otta.
Spesialistkull 1/60
Fordeling av Spesialistgrunnkurs 1/60 mvf 12.9.60

Spesialistgrunnkurs 1/60 A (22 elever)
50    Beckstrøm, Steinar Thorn, Spikkestad
36    Berg, Jon, Øvrevoll, Tingstad
07    Dahlsveen, Georg, Onsrud, Algarheim
02    Endregård, Ole Kristian, Vangsnes i Sogn
60    Flatbø, Jon, Bergen
52    Furrebø, Ove, Bergen
01    Haldorsen, Ole, Giken, Sulitelma
68    Johansen, Kjell Øystein, Fredrikstad
72    Kristiansen, Gunnar, Lillestrøm
15    Løvdal, Per Eivind, Odda
82    Nicolaysen, Knut Wilhelm, Oslo
16    Nielsen, Terje, Drammen
67    Nordhuus, Odd, Vegsund pr. Alesund
71    Pay, Knut Egil, Åsly, Røyken
72    Samdahl, Bjørn, Trondheim
37    Slungaard, Per, Hamar
77    Sommerlade, Rolf, Oslo
00    Sponås, Gunnar Karstein, Kristiansund
06    Steen, Pål Wlilly, Grorud
20    Sørby, Ivar, Bergen
30    Tømte, Erik, Nordstrand
69    Hannestad, Per, Oslo
79    Filtvedt,    

Spesialistgrunnkurs 1/60 B (23 elever)

       Bergan, Olav Thore, Spikkestad   
53    Bjerved, Dagfinn, Fjellhamar   
01    Bårdsgård, Lars Anton, Nord-Aurdal, Leira   
30    Dahlberg, Arnulf, Oslo   
26    Edvardsen, Rolf-Willy, Bergen   
27    Eriksen, Arne, Bergen   
35    Fjeldvang, Roar, Strømmen   
24    Gigstad, Torleiv, Skrautvål   
12    Gjørsvik, Odd Gunnar, Tingvoll   
       Granaas, SveinI, Oslo   
81    Holsve, Einar, Bryn, Oslo   
00    Knutsen, Harald, Brandal på Sunnmøre   
05    Lillegraven, Jens Olav, Valen i Sunnhordland   
61    Meyer, Ulf, Solheim, Svolvær   
73    Moen, Svein Oddvar, Drøbak   
53    Nielsen, Oddbjørn, Stjørdal   
       Nilsen, Jan Arve, Rælingen, Lillestrøm   
05    Røhne, Erik Roald, Oslo   
22    Schmidt, Ernst, Bergen   
00    Solhaug Bernt Arne, Fredrikstad   
76    Svensholt, Bjørn, Tønsberg   
80    Vinorum, Helge, Årvoll   
34    Weydahl, Øystein, Nordstrand   

På Radar/Sikte var Arild Syvertsen og Horgen hovedlærere. I en periode var Pedersen kalt inn fra Bodø til forsterkninger.
På bildet av Radar/Sikte sees fra venstre i første rekke: Erik Tømte, Roar Fjeldvang og Helge Vinorum.
I andre rekke: Oddbjørn Nielsen, Gunnar Kristiansen og Jon Gerhard Berg.

Spesialistkull 1/60 Flyradio
Startet som normal flyradioklasse, men ble ganske raskt gjort om til SA-16 Albatross-spesialister, og var da den første Albatrossklassen på Lutvatn.

Navnene er ikke i henhold til plasseringen i bildet:

Lars Anton Bårdsgård –Nord-Aurdal, Leira , Olav Thore Bergan – Spikkestad, Rolf-Willy Edvartsen – Bergen, Ove Furrebø – Bergen, Odd Gunnar Gjøsvik – Tingvoll, Odd Nordhuus - Vegsund pr. Alesund, Gunnar Karstein Sponås - KristiansundSpesialistkull 1/60 Marconi
Spes 1-60 Marconi – 13 elever pluss instruktør.

1.rekke-venstre: Ernst Erik Krøger, Arnulf Dahlberg, Instruktør, Ole Kristian Endregaard, Torleiv Gigstad.


2.rekke: Øystein Weydahl, Ole Haldorsen, Leif Dahlsveen, Jon Flatebø, Erik Roald Røhne.


3.rekke: X1, Jan A. Nilsen, X2, Bjørn Samdahl


X1 er kanskje Per Slungård?, og X2 er kanskje ?

Spesialistkull nr2 - 1960
GCI-radar:
Bjørnar Norvald Aarnes, Per Arne Andersen, Tore Christoffersen, Per Johan Frøysa, Harald Guntvedt, Karl Haukeli, Sivert Andreas Hanssen, Petter Oddvar Hermundsgård, Per-Arne Imbsen, Gunnar Ludvik Kvål, Arne Larsen, Jan Michael Olsen, Inge Kåre Olsen, Svein Erik Olsen, Anders Skaare, Trond Erik Sletmoe, Lasse Falkenberg Strand, Gunnar Håkon Svensrud.

Linktrener:
Per Berg, Cato Arne Corell, Ingar Håkonsen, Dagfinn Ugelstad Larsen, Knut Arnet Schanche, Per-Tore Skjulestad, Gunnar Andreas Slaattum, Jan Ludvig Smith, Amund Vikanes, Knut Nordengen, Knut Terje Birkeland.

Bakkeradio:
Svein Engh, Jens Kristian Gløersen, Terje Gudevang, Terje Gystad, Øistein Huse, Svein Erik Martinsen, Carl-Henrik Mathiesen, Tor Kristen Mikalsen, Jørn Skille, Roar Tandberg, Roar Tvetmarken, Erling Øyan, Tom Mortvedt, Kjell Mykkelbost.

Radiolinje:
Oddvar Alsos, Bjørn Læknes, Kjell Fransplass, Edgar Hilmar Lund, Torbjørn Westgård.

Flyradio/radar:
Jon Magne Eide, Bjørn Reidar Fjellanger, Bjørn Garder, Torbjørn Haaland, Per Steinar Hatlen, Erik Hernes, Jan-Henry Johansen, Kristian Johan Kristiansen, Tore Lundesgaard, Hans Winger Tennes.
Spesialistkull nr1 - 1961

Spesialistkull 1/61 under rekruttskolen på Tromøy 4/7 – 11/9 1960. 

De begynte på grunnkurs om høsten 1960. De forskjellige speskursene begynte i 1961.

Mitt kurs flyradio/radar var ferdig til jul 1961, og fra januar 1962 til påsken samme året gikk vi på kurs for radio/radarutstyret i Albatross. Etter endt Albatross-kurs ble vi sendt til Sola og ble fordelt på 330 og 333 skv. Jeg ble på 333 skv og ble med til Andøya i januar 1963. Der ble jeg til høsten 1963 da jeg begynte på 3-årig teknisk skole i Trondheim. Den resterende plikttjenesten jeg hadde tok jeg på Andøya somrene 1964 og 1965.


Offiserene foran fra venstre: Fenrik Gundersen, fenrik Hanto, løyntnant Hageberg, fenrik Ossvold.

Her er Flyradio 1/61.


Spesialistkurs nr 1/62
Personene på bildet er fra venstre øverst: 73 Kolstad, 53 Pettersen, 42 Wangen, 39 Ekeland, 08 Holtermann,v/sold Rambraut, 08 Pedersen, 86 Hernes, 48 Knopf, 73 Berg, 16 Kolstad.
Andre rekke ovenfra: 67 Østli, 03 Eikefjord, 10 Herland, 21 Haug, 95 Kristiansen, 29 Kjelsås, 61 Johansen, 84 Jørgensen, 59 Stordahl, 53 Jensen, 03 Kristoffersen, 11 Krogh, 33 Eriksen, 59 Heggdal, 82 Hauso, 89 Dyrerud, 12 Hårklau, 59 Hoel, 16 Grensen, 29 Gjerholen.
Tredje rekke ovenfra: 03 Wollebæk, 86 Berntsen, 83 Eriksen, 67 Haug, 13 Hanebrekke, 22 Knapperholen, 67 Andal, 41 Berg, 83 Andersen, 89 Borgersen, 97 Myrvang, 68 Waal, 52 Søvik, 37 Larsen, 69 Amundsen, 50 Bjerkhomp, 42 Andersen, 04 Blomkvist, 53 Undeland, 04 Sundby.
Fjerde rad ovenfra: 29 Løvaasen, 21 Kirkebø, 88 Pettersen, 01 Dreierstad, 55 Olsen, 86 Larsen, 19 Vestgren, 05 Østreng, 72 Thorkildsrud, 66 Stenberg, 27 Larsen, 52 Mølnesdal, 18 Nilsen, 18 Olsen, 02 Karlsen, 74 Aadnes, 73 Andersen, 14 Mølmen, 39 Bergseter, 36 Schei.
'Femte rad oevenfra: 49 Kvistnes, 91 Husby, 44 Vidvei, 07 Madsen, 51 Lidsheim, 74 Johansen, 38 Ryom, 91 Brantzæg, 45 Skofterud, 46 Bakke, 86 Aarnes, 50 Øvergaard, 02 Foss, 82 Aarhus, 93 Magnussen, 77 Moen, 47 Endresen, 00 Urke, 28 Sandberg, 07 Bø.
Nederste rad: 98 Thorkildsen, 70 Jelstad, 97 Larsen, 97 Mangen, 74 Henriksen, 27 Eliassen, 18 Haga, 20 Wiese, 54 Hansen, 05 Hellsten, 38 Kise, 28 Antonsen, 25 Aven, 48 Egeberg, 43 Hatlevik, 53 Olsen, 14 Klæbo, 95 Kristiansen, 01 Flesland, 42 Olsen.
Thor Willy (54)Hansen har sendt inn dette bildet og ventet i flere år på at det skulle komme inn. Takk til Thor Willy, du er tålmodig.
Spesialistkull nr 2 -1962
GCI-Marconi:
Foran fra venstre: Robert Klokkerud, Erik Brastad, Harald Nøstdal, Bjørn Sætre og Lasse Urholt
I midten: Jan Henry Vik, Øyvind Roth, Knut Mytting, Jan Thomsen, Per Sæther, Bjørn Vestby og Trond Berg
Bakre rad: S. Spro, Jan Mattson, Gunnar Grønsten, Terje Bratlie, Wiggo Myrhagen

(K Barth Nilsen mangler på bildet).

Bildet tatt på Lutvatn 19 des 1962.

Andre elever på dette kullet er: Bjørn Erik Dalaasen, Per Kubberud, Jan Erik Blomgren og Tor Borgerud.
Spesialistkull nr 3 -1962

Jeg har forsøkt å tyde navnene på bildet. Noen kan være feil. Et problem er at det er bare etternavn, særlig når det er 4 stykker som heter Hansen. Men her er listen Fra øverste venstre og til nederste høyre.


Langrud, Rand, Renberg, Schutz, Trondsen, Hornseth, Nygård, Flendalen, Teigen, Gaarder.

Lindstadhagen, Botnen, Vadseth, Bjørnvold, Aune, Askildt, Olsen, Olsen, Busterud, Ravningen, Testad, Hansen, Skogsvold, Lindanger, Lie.

Mellgren, Marthinsen, Fredheim, Berg, Sørensen, Sætrum, Solberg, Kirkhus, Øyen, Sværen, Jacobsen, Knudsen, Hals, Helstrup, Klein.

Hansen, Hagen, Stordal, Hansen, Svendsen, Hansen, Gabrielsen, Ulveseth, Kristiansen, Dalsegg, Nilsen, Kristensen, Brummeland, Gudbandsen, Fjustad.

Aspirantkullet for S3/63
Spesialistkull S2/63
Navn: Harald Syverud, Per Håkon Aakvik, Frank Moksnes, Ottar Øderud, Ronald Kjærsund, Thore Mehlum, Torstein Herness, Willy Wangsmo.

Har flere bilder fra rekruttskolen på Lista. Setter inn et her og resten i bildearkivet.
Fra rekruttskolen, noen av elevene i denne troppen
Spesialistkull 3/63
Einar Henriksen har sendt bildet. Vi vil gjerne ha flere navn her: Tor O Steine forteller at han er her sammen med Karsten Heggland, Tormod Øyen og Oddvar Saxhaug

Bildet under er fra rekruttskolen på Gardermoen sommeren 1962.

Disse (ca. 85-90 mann til LSRS) var blandet med vernepliktige og ca. 12-15 flytelegrafister til Albatross (de kom ikke inn på LSRS og fikk dette valget).

 Kurset for telegrafistene gikk dels på Lutvatn og dels på Sola før de ble avgitt til 330 og 333 skv.

Spes 3/63
Spesialistkull 1/64
Egil Lien har sendt dette bildet fra rekruttskolen på Lista. Han nevner følgende elever fra dette kullet:
Tore Brettås. Jan Støe, Arne Tendeland, Olav Grave, Pål Røbek og Egil Lien.
I tillegg kjente jeg igjen Jan Bye Iversen, Palm og Øyvind Solvik
iht Lien er ikke alle på bildet senere elever på Lutvatn.

Av andre elever på dette kullet har vi disse navnene:
Karsten Heggland, Tormod Øyen og Oddvar Saxhaug. De figurerer ikke på bildet her og kommer sannsynligvis fra en annen rekruttskole.
Dette er fra rekruttskolen på lista
Spesialistkull nr 2-64
Navneliste:
Ivar Andersen, Stein Trandum Andersen, Arnfinn Helge Austbø, Finn Harald Berg, Tore Berge, Kjell Bjørvik, Helge Bringsrud, Finn Henrik Bryde, Leif Kristian Bøe, John Bøhmer, Helge Kristian Bøhn, Kjell Degerstrøm, Bjørnar Dragnes, Hans Fredriksen, Finn Frøyslihagen, Bjarte Grambo, Einar Gudim, Bjørn Ole Gurihus, Arnulf Haga, Boye Kristian Langklep (Hansen), Gunnar Halvorsen, Dag Einar Haug, Jon Sigvat Hauknes, Vidar Bernt Hjertø, Oddvar Arne Ingebretsen, Pål Jansen, Arvid Kyrre Jensen, Fred Jensen, Alf Eirik Johansen, Bjørn Gisle Johnsgård, Finn Ole Jonassen, Arvid Malvin Jørgensen, Jan Fredrik Knutsen, Øyvind Kongsteien, Trond Kristiansen, Ole Kristian Kristiansen, Jan Arvid Karlsen, Bjørn-Hellik Letmolie,F Å Lindahl, Gunnar Lyngen, Willy Løvdal, Sven Erik Martinsen, Ole Johan Milde, Carl-Erik Mo, Kai Herman Molin, Kjell Harald Natvig, Willy Nordgård, Dag Petersen, Dagfinn Pettersen, Odd Einar Pernup, Normann Ræstad, Torgrim Einride Rønning, Kristen Sande, Villy Saltermark, Håkon Semb, Kjell Simonsen, Harry Sjæli, Bjarne Andreas Skaar-Nilsen, Roar Smidt, Odd Smith, Bjørn Johan Solem, Lars Ove Solheim, Morten Stokke, Terje Sæther, Ommund Talgø, Trond Thorkildsen, Svein Oddvar Tunold, Gaute Waalen, Hans Jørgen Woxen, Robert Arnfinn Østgård(sgjelten), Einar Kornelius Heide Aas, Oddvar Audun Aarflot.

Spesialiseringenene:
Superfledermaus RSS40 radarsikte:
Einar Kornelius Heide Aas, Håkon Semb, Gunnar Lyngen, Øyvind Kongsteien, Pål Jansen, Dag Einar Haug og Gunnar Halvorsen.
*** Dette kurset gikk i Stavern og 2 instruktører (Sjt Borgerud og Vingsersjant Kise) var med klassen dit. ***

Flyradarsikte:
Kjell Bjørvik, Ole Kristian Kristiansen, Helge Bøhn, Kristen Sande, Robert Østgårdsgjelten(Østgård), Finn Henrik Bryde, Finn Ole Jonassen, Jon Sigvat Hauknes, Kjell Simonsen, Odd Einar Pernup, Torgrim Einride Rønning, Oddvar Arne Ingebretsen
** Disse konverterte senere til Superfledermaus RSS40.

Flyradio/navigasjon Jagerfly:
Boye Hansen, Ivar Andersen, Arnulf Haga,

Flyradio/ maritim:
Bjørn Gurihus, Björnar Dragnes, Gaute Waalen, Morten Stokke, Bjørn Gisle Johnsgård og Audun Aarflot.

Flysimulator F104G:
Villy Saltermark, Willy Nordgård, Finn Harald Berg, Alf Eirik Johansen.

Bakkeradio:
Kjell Degerstrøm, Ole Johan Milde, Hans Jørgen Woxen, Tore Berge, Willy Løvdal

Nike Radar:
Odd Smith, Trond Kristiansen, Hans Fredriksen, Fred Å. Lindahl, Kai Molin og Roar Smidt.
*** Dette kurset gikk på Lutvatn og 6 danske elever deltok sammen med de norske. Her på OJT i Danmark sammen med 2 intruktører fra Lutvatn (Lt Svanberg og Sjt Wiktil)

Nike Rakett:
Flyradarsiktespesklassen fra S2/64
Spesialistkull S3/64 eller S1/65
Dette er siste spesialistkullet som gikk på Lutvatn før det ble befalskole:

Lars Handeland, Gunnar Aasegg, Tore Løvnæseth, Tore Mathisen, Tore Nicolaysen, Tore Hagen, Jens Gillebo, Tormod Heie, Hans Jørn Rønningen, Bård Orsten, Finn Lauritsen, *** Steen, Dag Larsen, *** Jørve, *** Theodorsen, Willy Johansen, *** Nilsen, Bjørn Saastad, **** Anfinsen, Odd Nordstrand, Tor Helge Strand.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Erik Tømte | Svar 02.04.2018 12.48

Godt å se at siden lever videre - sjøl om noen av oss klager på feil. Håper ingen tar det ille opp - alle monner drar, og sidene blir stadig fyldigere. Flott!

22 Løvlie | Svar 16.07.2017 15.06

Er du på ferie, Aune, eller kommer ikke denne siden opp? Har fått en kort kontakt med Vidar Elve. men han ville ikke han noen kontakt med militære...?

Runar Loevlie | Svar 01.07.2017 20.02

Hallo, 96 Aune!!!
Gøy å høre fra deg. Min mailadresse er orunlov@gmail.com. Alive and kicking! Send meg noen ord og et bilde, kan bare skrive noen få ord her.

runar løvlie | Svar 25.04.2017 21.17

Er det noen som hører noe om de kjekke folkene som gikk på 1/67? Jeg er en av dem og jeg hører at noen er døde(?) Hilsen 22 Løvlie orunlov@gmail.com

Svein Vidar Aune 01.07.2017 16.46

Hei Odd Runar! Jeg er Svein Vidar (96)Aune, og bor på Tjøme. Aursten bor i Tønsberg og Gus i Bodø. Scharer døde desverre tidlig på 80-tallet.

Tore Berge | Svar 30.03.2017 11.17

Spesialist 2/64 Oversikt Bakkeradio. Her mangler blandt annet Willy Løvdal og Tore Berge. Sannsynligvis også flere .

Gunnar 04.04.2017 00.34

Det er nok flere som ikke er registrert på riktig spesutdanning. Skal rette opp det du har kommentert.

bjørn saastad | Svar 13.03.2017 18.09

jeg lurer på om Bård Orsten har noen foto på lager. Han var en god fotograf. Jeg ble det senere og benyttet meg mye av mørkerommet på Lutvann

Geir Pedersen | Svar 23.10.2016 22.58

Ref. bildet fra spes 3/63 sendt inn av Einar Henriksen . Jeg gjenkjenner Knoph, Myklebust, Pettersen, Pedersen (undertegnede), Henriksen og Wallstad.

Arne Haldorsen | Svar 24.01.2016 16.53

Siste spesialistkullet må være 2/65. Har funnet frem mitt vitnemål hvor det står: fra 21 juni 1965 til 22. sept. 1966 gjennomgått Spesialistkurs 2/65 GCA radar

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.11 | 16:00

Har laget en wiki-løsning som vil overta: lbsr.eu
Til en brøkdel av prisen for dette.

...
24.11 | 11:11

Hei Wærner. Vi var romkamerater i 1958. Jeg og Asbjørn Steinbakk fra Fjernskriver/chiffer. Jeg var 2 1/2 år på Gråkallen. Senere hullkort og data. Bor i Oslo.

...
10.10 | 21:21

Jeg gikk på 3/68, samme kull som Bjurgren, men på NIKE Radar. Det var tider som man ikke glemmer så lett. Mest gode minner! Crowd funding av siten er løsnining

...
07.09 | 10:53

Jeg minnes LBSR som en flott arbeidsplass med artige kollegaer. Noen pekte seg ut. Dagfin Ek, Mattis, Pete Ivers Tango på radio Lux, Torekoven og Lindemann.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE